Pensionsfonden

Information
Vem kan söka
Ingen, beslutas av överstyrelsen
Ansök
Går inte att ansöka från
Beslutande instans
Överstyrelsen
Kan beslut överklagas
Nej
Beskrivning

Syftet med pensionsfonden är att betala ut pensioner till före detta förtroendevalda och anställda. I dagsläget sker inga utbetalningar från pensionsfonden.