Studiecirkeln en rak väg in i lottakåren

Att bli ledare för en studiecirkel är ett både roligt och snabbt sätt att komma in i Lottakåren för den som är ny eller känner sig osäker på hur man kan engagera sig i sin kår. Det tycker Suss Wredberg, Susanne Larsson Forman och Helena Ankar, som gick utbildningen till studiecirkelledare tillsammans, och nu har varit ledare för två grupper.

Publicerad 22 augusti 2023
Tre kvinnor står bredvid varandra. De ler.

Svenska Lottakåren, tillsammans med övriga frivilliga försvarsorganisationer, har i uppdrag att öka kunskapen om totalförsvaret och studiecirkeln handlar därför om totalförsvaret. Svenska Lottakåren har ett etablerat samarbete med studieförbundet Sensus och tog hjälp av dem för att sätta ihop en utbildning för att få fram ledare som kunde hålla i studiecirkeln i sin lottakår. 

Susanne ’Suss’ Wredberg, Helena Ankar och Susanne Larsson Forman i Stockholm nappade på möjligheten och utbildade sig under en helg (fredag–söndag) i september förra året. Sedan dess har de hållit i två studiecirkelgrupper. 

– Det lät väldigt roligt, särskilt eftersom jag har jobbat mycket på studieförbund tidigare och uppskattar folkbildningstanken, att man lär sig tillsammans, säger Suss Wredberg.

Helena Ankar var ganska ny som lotta och tycker att studiecirkelformen är ett bra alternativ för nya medlemmar att komma in i verksamheten. 

– Vi vill uppmuntra fler att haka på den här typen av aktiviteter för att lära känna andra, få ett kontaktnät och ha roligt. Det kan vara så att man väntar på att få gå en kurs, eller vill börja med något som inte kräver så mycket, säger Helena Ankar. 

För Susanne Larsson Forman handlade det också om otålighet i en tid då lottakåren haft svårt att hinna erbjuda kurser och aktiviteter för alla nya medlemmar.

– Det var väldigt många som ville bli lottor i och med världsläget, och jag upplevde att det inte fanns så mycket att anmäla sig till. Så när jag såg den här kursen till cirkelledare anmälde jag mig både för att det gick att göra, och verkade spännande.

En bra ingång i Lottakåren 

Alla tre vill uppmuntra fler att bli studiecirkelledare, både för att det är roligt och utvecklande och för att det inte kräver så mycket. Du behöver varken ha varit lotta i många år eller vara expert på ämnet.

– Det är det som är så bra med den här formen av lärande, att man gör det tillsammans. Vissa deltagare hade mycket mer kunskaper om totalförsvaret än vi, så vi har fått mer kompetens än vi hade innan, säger Susanne Larsson Forman.

Suss Wredberg instämmer: 
– Vi var tydliga från starten med att vi inte kommer att stå och föreläsa i tio timmar och deltagarna ska sitta och anteckna, utan det handlar om att alla är med och delar med sig, att det är en gemensam resa.

Tröskeln blir på så sätt lägre både för den som vill bli cirkelledare och de som är nya i kåren och söker efter en ”ingång”, menar Susanne Larsson Forman:
– Det kanske inte händer så mycket direkt efter att man gått med i kåren. Då är det här något som känns rimligt och hanterbart, vare sig du väljer att bli cirkelledare eller anmäla dig som deltagare.

Utbildningen till att bli cirkelledare bestod i av två delar. Sensus del handlade om hur man leder en studiecirkel, medan lottakårens del handlade om vilka kunskaper studiecirkeln skulle ge.

– Det skulle vara kopplat till civil- och totalförsvaret, samtidigt var vi ganska fria att utforma innehållet. Vi var de första som utbildade oss till cirkelledare så det fanns inget ”facit”. Men det är ju också styrkan med Lottakåren, att de är väl förberedda för den här typen av uppdrag och med kort varsel kunde ta fram en utbildning för oss. Därför kände jag mig trygg i att vi skulle få rätt förutsättningar, säger Susanne Larsson Forman.

Överraskande engagemang

Det som överraskade trion mest var det stora engagemanget bland deltagarna. Den första cirkeln de nybakade cirkelledarna genomförde hade ett fåtal anmälda men den andra omgången var fullbelagd med 15 personer. De flesta var relativt nya medlemmar och merparten var 40 år och uppåt. 

– Efter första omgången blev jag överraskad av att det var så många som anmälde sig – och att det blev en så himla bra energi. Deltagarna kom från väldigt olika erfarenheter som de kunde dela med sig av. Jag var så imponerad av allt som alla bidrog med, jag fick verkligen en kick av det, säger Susanne Larsson Forman.

Suss Wredberg instämmer i att bredden av yrken och kunskaper var värdefull och bidrog till att studiecirkeln blev så lärorik.
– En deltagare var pensionerad från FOI, en annan jobbade inom it-säkerhet, någon inom kommunen, en inom Försäkringskassan. Det gjorde att det kom fram många olika perspektiv från olika verksamheter och alla var väldigt delaktiga.

Varje tillfälle inleddes med en av de filmer om totalförsvaret som MSB har på sin hemsida, med olika teman som vad totalförsvaret är, roller och rättsliga förutsättningar och Sveriges säkerhetspolitik. Sedan diskuterade gruppen filmen tillsammans utifrån filmens frågeställningar.

– Vi kom väldigt djupt i vissa dialoger och det starka engagemanget hade jag inte väntat mig det när jag gick cirkelledarutbildningen. Det är väldigt kul och ger mycket för både en själv och deltagarna. På köpet utökar man sitt nätverk och skapar fler vägar och kontakter in i Lottakåren, säger Helena Ankar.

Nya och ”nygamla” lottor

De tre cirkelledarna är alla ganska nya i lottakåren, även om Suss Wredberg och Susanne Larsson Forman har erfarenhet av de frivilliga försvarsorganisationerna sedan tidigare. Suss var med i Lottakåren på 80-talet och gick med igen 2017. Susanne gick med för omkring två år sedan men har tidigare varit med i Bilkåren och gjort värnplikten. Helena Ankar gick med för ett år sedan och har redan blivit ersättare i styrelsen för Stockholms lottakår. Hon tänker att krig och kriser har lockat många nya unga till kåren, men att många av dem som är lite äldre även lockas av att prova något nytt.

– Många som går med nu är i 50-årsåldern och kanske är i ett skede i livet när man vill att det ska hända något nytt. Och i Lottakåren har du alla möjligheter, här finns väldigt mycket roliga saker att göra och engagera sig i. 

Erfarenheterna av att leda studiecirklarna har gett mersmak och de planerar att hålla minst en till cirkel om totalförsvaret i höst. Att ha varit studiecirkelledare har också byggt en grund och ett självförtroende för att utbilda sig till ledare för andra kurser.

– Efter att ha gjort det här känns det möjligt att gå vidare och bli kursledare för någon annan utbildning, för nu vet jag att jag klarar av det här, säger Helena.

Eller som Suss Wredberg sammanfattar det:
– En studiecirkel är väldigt bra eftersom det går att göra hur mycket som helst, det är bara fantasin som sätter gränser. Bara gör det! 

Studiecirkel – så funkar det

En studiecirkel ska omfatta minst 3 tillfällen och minst 9 timmar à 45 minuter. Stockholms lottakårs och Sensus studiecirkel om totalförsvaret omfattade tre tillfällen + ett fjärde avslutningstillfälle på Militärsällskapet i Stockholm och ett extra uppföljningstillfälle för grupp 2 utifrån deltagarnas önskemål.

Tips till den som vill leda studiecirkel

  • Se till att vara flera cirkelledare. Det ger möjlighet att lära känna sina ledarkollegor. Eftersom det är frivilligt är det också bra att vara flera så att alla inte måste vara där varje gång, exempelvis om någon blir sjuk. 
  • Våga prova! Du behöver inte läsa in dig och kunna allt. Du binder inte upp dig utan kan prova en omgång och se hur det känns.
  • Börja med att delta. Då får du erfarenhet av hur en studiecirkel fungerar och kan sedan ta steget att bli cirkelledare – antingen om totalförsvaret, eller något annat ämne som det finns intresse för i din lottakår.

Vill du bli cirkelledare, eller delta i en studiecirkel?

Svenska Lottakåren har utbildat två omgångar med cirkelledare hittills. Andra omgången cirkelledare jobbade med ett material kopplat till Demokratisk beredskap. Håll utkik på utbildningssidan när utbildningen finns tillgänglig på nationell nivå. Är ni flera i en kår/kårer som vill utbilda er går det bra att genomföra utbildning lokalt/regional med hjälp av Sensus - vänd er till kansliet för att få hjälp.

För att gå en cirkel - stäm av med din lottakår om de har en cirkel på gång. 

 

Text: Eva Jönsson, Copyfabriken