177 - Kvinnohistoria mitt i vardagen

9 november 2023
Anna Tascha Larsson

Kvinnors bidrag till samhällsutvecklingen historiskt är ett område som behöver stärkas och Stockholms kvinnohistoriska arbetar med att göra kvinnohistoria till allmänbildning. Anna Tascha Larsson är museichef och trycker på vikten av att synliggöra kvinnors bidrag för att ge en bredare kontext till vår historia, inte minst för att förstå vår samtid. Anna berättar om hur museet arbetar med att visa kvinnohistoria i vardagen och ger dig tips på hur du kan bidra till att stärka historiebeskrivningen med fler berättelser om kvinnors liv.

Lästips: