120 - Rättsstaten skyddar våra mänskliga rättigheter

27 maj 2021

Del tre av sju i miniserien Demokratisk beredskap. I en demokratisk rättsstat kan vi förvänta oss att vissa fastlagda rättsstatliga principer följs och de kommer till uttryck i bland annat våra grundlagar. Ytterst ska rättsstaten skydda våra mänskliga rättigheter. Anne Ramberg, jurist och bland annat tidigare generalsekreterare för Sveriges Advokatsamfund, hjälper oss förstå hur rättsstaten garanterar rättstryggheten för medborgarna och vilka dilemman som det kan innebära.

Lästips: