Fanborg på Riksstämma

Traditioner

Vid högtidliga tillfällen använder vi oss av traditioner som funnits med i organisationen i många år. De påminner oss om varför vi är lottor.

Lottalöfte

Under Lottakårens tidiga år diskuterades frågan om ett lottalöfte flera gånger. Först 1929 men förslaget röstades ner. 1933 togs frågan upp igen men bordlades. 1939 togs tillslut beslut om att införa ett lottalöfte. Det var inte obligatoriskt men skulle vara en kyrklig akt och avläggas inför en präst. Och det först efter "ett års oförvitligt" medlemskap.

Biskop Manfred Björkqvist var den präst som i S:ta Mariakyrkan i Sigtuna för första gången läste lottalöftet i kretsen av de försa lottor som avlade löftet. 

Vid riksstämman 1996 antogs en borgerlig variant av lottalöftet som avläggs under högtidliga former t.ex. stämma eller våravslutning.

Lottaerinran

1937 i Halmstad i samband med den första lottavespern lästes för första gången den lottaerinran som Tyra Wadner, Lottakårens grundare, hade författat. Den nuvarande Lottaerinran fastställdes av överstyrelsen 1971.

Musik

1934 sammanställdes Lottornas sångbok och där fanns självklart Lottasången med.

Lottaerinran och lottalöfte

Lottaerinran

Ladda ner (32.5 KB)

Lottalöfte

Ladda ner (32.5 KB)

Musik

Noter och text till våra traditionella musikstycken.

Lottasången

Ladda ner (766.71 KB)

Lottapsalm

Ladda ner (32.5 KB)

Rikslottachefens signal

Ladda ner (797.5 KB)

Lottamarsch

Ladda ner (769.5 KB)