Totalförsvars­­information - lärarhandledning

Vad är säkerhetspolitik? Hur påverkar det mig i vardagen? Vilket är mitt ansvar som individ, kommunens ansvar och statens ansvar när det sker en kris i samhället? Svenska Lottakåren och Folk och Försvar har tillsammans tagit fram ett utbildningspaket i totalförsvarsinformation bestående av fyra filmer med tillhörande frågor. Tanken är att informationsmaterialet ska användas i gymnasieskolans undervisning.

I filmerna beskrivs hur samhället arbetar med att säkerställa allas vår säkerhet vid kris och krig och på vilket sätt du som medborgare kan ta ansvar redan i dag för att Sverige ska ha en bra försvarsförmåga, både i krissituationer som exempelvis översvämningar och långvariga strömavbrott, men även i värsta fall ett krig.

Informationsmaterialet är riktat mot gymnasieskolans undervisning. Det går även att finna tydliga kopplingar till flertalet av gymnasieskolans ämnesplaner. Framförallt i de samhällsorienterade ämnena, men även i naturkunskap. 

På den här sidan hittar du alla fyra filmerna och en lärarhandledning, skriven av en lotta och gymnasielärare, som innehåller frågeställningar till varje film men även de kopplingar som materialet har mot gymnasieskolans ämnesplaner.

Efter att du använt materialet välkomnar vi gärna din återkoppling på info[at]svenskalottakaren.se.

Ladda ner lärarhandledningen

Dokumentet innehåller information om filmerna, frågeställningar kopplade till varje film, kopplingar till gymnasieskolans ämnesplaner samt information om Svenska Lottakåren och Folk och Försvar.

Lärarhandledning inom totalförsvarsinformation

Ladda ner (237.72 KB)

Del 1: Säkerhetspolitik och totalförsvar

Preview image for the video "01 - Säkerhetspolitik och totalförsvar".

Del 2: Krisberedskap

Preview image for the video "02 – Krisberedskap".

Del 3: Vår säkerhet

Preview image for the video "03 - Vår säkerhet".

Del 4: Du och samhället

Preview image for the video "04 - Du och samhället".

Engagera dig

Svenska Lottakåren har en väldigt bred verksamhet där du som kvinna kan engagera dig för vårt totalförsvar, samhällets krisberedskap och trygghet i ditt närområde. Visst är du lotta i landets intresse - men också i ditt eget! Den roll du väljer i organisationen är den som passar dig själv bäst.

Läs mer om vad du kan göra
Kvinnlig fältkock