""

Riksstämma 2024 och 100-års jubileum

Vartannat år genomförs Svenska Lottakårens riksstämma. 2024 är det dags för riksstämma och bankett för att fira vårt 100-års jubileum.

Riksstämman är organisationens högsta beslutande församling. I stadgan kan du läsa mer om formalia kring riksstämman. På riksstämman väljs bland annat ledamöter till överstyrelsen, en rikslottachef och riksförbundets ordförande. Lottakårernas ombud väljs vid kårstämman 2024 och representerar kårens medlemmar vid riksstämman. Riksstämman består av ett motions- och propositionsutskottsmöte (där enbart ombuden deltar) och stämmoförhandlingar.

Information inför Svenska Lottakårens Riksstämma 2024 med bankett för att fira vårt 100-årsjubileum

Datum: 16-17 november 2024
Plats: Skoghem & Wijk, Lidingö
Tid: kl.11.30 lördag till kl. 13.00 söndag (viss justering kan behöva göras)

Banketten hålls lördag kväll kl.19.00-00.00. Kostnad för deltagande och boende den 16-17 november 2024 är 2650 kr/person. Kostnaden baseras på boende i dubbelrum en natt, plats i plenumsalen, fika (fm och em), mingel och bankett. Inga resor ingår i angiven kostnad så räkna med att de tillkommer. Ombudens resor bekostas av riksförbundet. Billigaste alternativet ska eftersträvas.

Som medlem är du välkommen till riksstämman 2024, du står själv för kostnaden om det inte har beslutats annat i just din kår.

Vi erbjuder ett jubileumspaket. De lottor som vill resa till Skoghem & Wijk på egen hand och vara där utan att delta i riksstämma och bankett arrangerar detta på egen hand. 

Riksförbundet kommer dessvärre inte att ha möjlighet att hantera olika alternativ för vistelse.

Hålldatum inför 16-17 november

Dessa möten är enbart för ombud och ersättare för ombud.

  • 1 oktober 2024 kl. 18.30-21.00 genomförs motions- och propositionsmöte i Zoom (inbjudan kommer att läggas ut på webbsidan).
  • 26 oktober 2024 kl.09.00-17.00 genomförs motions- och propositionsutskottsmöte (mer information om detta och inbjudan kommer att komma ut).

Motioner

Du kan påverka organisationen genom att lämna in en motion med förslag på hur du vill att organisationen ska utvecklas. Det är en fördel om du har fler som skrivit under motion och därmed står bakom den, till exempel genom att motionen har tagits upp på kårstämman och kårstämman beslutar sig för att stå bakom förslaget.

Sista datum för inlämnande av motioner till riksstämman är enligt stadgan tre månader innan rikstämman:

Stadgan kapitel 4, §6
Motioner till ordinarie riksstämma kan lämnas av lottakår eller av enskild medlem och ska skriftligen vara överstyrelsen tillhanda senast tre månader före riksstämman.

Guldmedaljörer

I samband med riksstämman delas Svenska Lottakårens medalj Kungliga förtjänstmedalj i guld ut. Ansökan för Kunglig förtjänstmedalj i guld ska vara inlämnad senast 15 oktober 2023. 

Nominera till de val som ska göras vid riksstämman

Information om hur du nominerar till riksstämman 2024 kommer under våren.

Skriv en motion till riksstämman

Motionsmall

Ladda ner (62.84 KB)

Stöd för att förstå riksstämman

Vem är vem? - beskrivning av roller

Ladda ner (47.45 KB)

Ordlista

Ladda ner (1.02 MB)