Råd vid uppstart av ny kår eller lottagrupp

Saknas det en lottakår just där du bor? Du kan starta en ny lottakår eller en lottagrupp för att starta upp verksamhet lokalt.

Starta ny kår och ansök om medlemskap i riksförbundet

Finns det intresse för att starta en ny kår där du bor? Här är en guide över hur gruppen kan gå till väga.  
Kom ihåg att det alltid går bra att kontakta kansliet på info[at]svenskalottakaren.se eller kontaktpersonen i överstyrelsen för hjälp. 

  • Ett medlemskap i Svenska Lottakåren krävs, inför uppstart av kår. Personen kan bli medlem utan lokal kårtillhörighet som sedan flyttas till den kår som bildas.
  • Samla medlemmarna som vill starta kåren och gå igenom stadgarna.
  • Tillsätt en interimsstyrelse och kalla till konstituerande möte. 
  • Genomför konstituerande möte där ni bland annat bestämmer styrelse, firmatecknare, nivå på medlemsavgift med mera. Ni behöver vara minst tre ledamöter i styrelsen.  
  • Ansök om att kåren ska bli upptagen i riksförbundet genom att, via mejl, meddela riksförbundets generalsekreterare och kontaktperson i överstyrelsen. 
  • Den nya lottakåren beviljas inträde i SLK av överstyrelsen. 
  • Meddela kansliet på info[at]svenskalottakaren.se kårens namn, adress, medlemsavgift samt styrelseledamöter och funktionärer inklusive deras behörighet. Kansliet sätter upp kårens webbsida på www.svenskalottakaren.se
  • Ansök om organisationsnummer hos Skatteverket, ni behöver detta för att kunna öppna ett bankkonto. 
  • Ansök om öppnande av bankkonto på valfri bank. 
  • Meddela info[at]svenskalottakaren.se kontonummer och organisationsnummer. 

Nu är kåren igång och ni kan börja rekrytera och arrangera aktiviteter!

Starta en lottagrupp till en redan befintlig lottakår

Finns det medlemmar i en kår som vill starta en ny kår men som inte har möjlighet att till exempel tillsätta en helt ny styrelse som en ny lottakår kräver? I så fall kan ett alternativ vara att starta en lottagrupp som fungerar som en undergrupp till en redan befintlig lottakår.

En sådan grupp kanske har ett gemensamt intresse de vill arbeta kring, eller är bosatta nära varandra men längre bort ifrån den region eller ort där kåren är belägen.

De som tillhör lottagruppen behöver då vara medlem i den lokala kåren gruppen vill tillhöra, och tillsammans med kåren komma överens om ramarna för gruppens arbete och koppling till kåren. 

Prata med din lottakår!