Historisk bild på lottor

Historia och traditioner

Svenska Lottakåren har en gedigen historia. Ända sedan 1924 har vi verkat för kvinnors engagemang i försvars- och säkerhetsfrågor.

10 september 1924

Det som skulle komma att bli Svenska Lottakåren grundades den 10 september 1924 under namnet Föreningen Stockholms Landstormskvinnor. Initiativtagaren var en officershustru – Tyra Wadner. Hon hade tillsammans med sin man besökt Finland och blivit inspirerad av den finska Lotta Svärd rörelsen. Hon såg behovet av ett aktivt stöd till den svenska Landstormen (nuvarande Hemvärnets föregångare), som var i behov av främst pengar för att kunna genomföra övningar.

Skaran av kvinnor, som kallade sig för lottor efter den finska förebilden, växte snabbt. Man anordnade basarer och lotterier och bidrog under loppet av bara några år med mer pengar till Landstormen än vad den svenska statsmakten gav i bidrag. Från starten fanns också Landstormskvinnorna med på Landstormens övningar där de stod för förplägnaden.

Landstormskvinnorna växte fort i antal och 1927, endast tre år efter grundandet, fanns hela 29 Landstormskvinnoföreningar runt om i landet.

Beredskapsåren

Under beredskapsåren växte organisationen och allt fler kvinnor engagerade sig för att få göra en insats. Tjänstegrenarna blev fler och fler och Sveriges statsmakt såg tydligt behovet av lottor. 1942 utbildades över 21 000 lottor och 1943 hade Lottakåren sin högsta medlemssiffra någonsin – hela 110 813 kvinnor var då lottor.

Preview image for the video "Lottor i fälttjänst 1940".

Kalla kriget

Efter andra världskriget polariserades världen i de två öst- och västblocken. Hotet om ett nytt världskrig med massförstörelsevapen hängde över världen. Lottakårens uppdrag stärktes och specialiserades och kåren fortsatte att vara kvinnans möjlighet att ta en aktiv roll i försvaret av vårt land. Under 60- och 70-talen höjdes rösterna om kvinnliga officerare på lika villkor som män. En debatt som ofta leddes av Lottakåren men realiserades först på 80-talet.

Nu

Idag är hotbilden mot vårt land förändrad. Efter ett antal år med nedrustning har omvärlden blivit alltmer orolig och även Sverige bygger upp sitt försvar igen, både det militära och det civila. När värnplikten återaktiverades 2017 infattade den både män och kvinnor. Svenska Lottakårens uppdrag har också förändrats från rekrytering och utbildning av frivilliga till Försvarsmakten till att också omfatta samarbeten med civila myndigheter.

Lottakåren ger kvinnor en aktiv möjlighet att göra en insats för sitt land och för krigsdrabbade människor världen över. Det är ett val du gör själv och som du ägnar dig åt på din fritid, inte för att du måste, utan för att du vill.