Maja Schmidts fond

Information
Instiftad
1944-09-11
Vem kan söka
Medlem i Svenska Lottakåren
Ansök
Blankett
Ansökningsperiod
Löpande under året
Beslutande instans
Överstyrelsen
Beslut meddelas
Vanligtvis inom 90 dagar från att ansökan mottagits
Kan beslut överklagas
Nej
Årlig utdelning:

Avkastning från fonden är cirka 15 000 kr per år. Bidrag beviljas i regel för belopp som understiger årets avkastning.

Beskrivning

Fondens avkastning skall från den dag Fru Schmidt avgår såsom ordförande i Riksförbundet ställas till hennes förfogande såsom hederspension så länge hon lever. Därefter skall avkastningen disponeras för ekonomiskt understöd åt lottor som gjort sig särskilt förtjänta om lottarörelsen och som äro i behov av hjälp, samt vidare åt sådana lottor som ådragit sig sjukdom eller invaliditet i sin tjänsteutövning, ävensom i andra särskilt ömmande fall. Beslut angående dylika understöd fattas av överstyrelsen.

Ansökan

Blankett för ansökan ur Maja Schmidts fond

Ladda ner (82.21 KB)