”Utan Lottakåren hade jag inte valt att göra värnplikt”

Camilla Spångberg föddes ett år för tidigt för att bli kallad till mönstring, när den allmänna värnplikten återinfördes i Sverige. Men det hindrar henne inte från att nu göra värnplikten frivilligt, inspirerad av sina erfarenheter från Svenska Lottakåren.

Publicerad 2 juli 2020

Camilla Spångberg är 22 år och bor med sin sambo i Vårgårda. Den 20 juli rycker hon in på luftvärnsregementet LV6 i Halmstad för att göra värnplikten under 11 månader. Förväntningarna är stora även om hon inte vet så mycket om hur den första tiden kommer att se ut. Det hon vet är att det blir lite annorlunda på grund av corona-pandemin.

– Ja, istället för permission varannan helg eller varje helg, blir vi antagligen inne fyra veckor åt gången och sedan hemma i en vecka. Så det blir en omställning att gå ifrån sitt normala liv och vara iväg fyra veckor från allting. Men det ska bli jätteroligt och lärorikt. Även om jag hållit på med den här typen av verksamhet ganska länge finns det otroligt mycket som jag inte har lärt mig, och som jag vill lära mig mer, berättar Camilla som trots sin ungdom har mycket erfarenhet av verksamheten i en frivillig försvarsorganisation. Bland annat har hon varit instruktör på Lottakårens ungdomsutbildning Tjejlägret - Trotsa Motståndet, som hon själv deltog i när hon var 15 år.

Öppnar många möjligheter

Varför vill hon då göra värnplikten?

– Jag ser det som en väldigt bra erfarenhet och en nyttig upplevelse. Värnplikten öppnar också upp för väldigt mycket arbetsmöjligheter om man väljer att vara kvar i Försvarsmakten, och det är samtidigt en bra merit på cv:t om man fortsätter i det civila efteråt, säger Camilla Spångberg.

Trots att Camilla har mycket erfarenhet från engagemanget och utbildningarna hon gått inom Lottakåren, har hon respekt för den omställning värnplikten innebär.

– Även om jag är vuxen blir det en omställning att packa sin väska och vinka hejdå till sambon och lägenheten, det blir nog lite tufft. Jag tror det är lite annorlunda om man är 19 år och bor hemma fortfarande, då kanske det är lite skönt att komma hemifrån och inte lika jobbigt att lämna föräldrarna, säger Camilla.

Även om de som ska rycka in har fått en del information, vet inte Camilla särskilt mycket om hur utbildningen kommer att se ut, förutom när det gäller grundmomenten.

– Eftersom jag känner ganska många som har gjort värnplikten har jag ett hum om vad jag kan vänta mig när det gäller grunderna i soldatyrket, som strid och marscherande och hela den biten. Men när jag ska gå min befattningsutbildning i logistik vet jag inte alls vad jag kan vänta mig. Logistik är väldigt brett och inget jag hållit på med i frivilligverksamheten, så där har jag väldigt mycket att lära mig.

Kunskaper och självförtroende från Lottakåren

Utan engagemanget och utbildningarna inom Svenska Lottakåren hade Camilla förmodligen inte valt att göra värnplikten. Engagemanget där har också gett en bra grund att stå på när det gäller både praktiska moment och självförtroende.

– Att kunna grunderna, som olika militära termer, hur man bär uniformen, står, går, hur man tilltalar befälen, är till stor hjälp i början eftersom det brukar vara ganska stressigt första gången i en militär verksamhet, säger Camilla och fortsätter:

– Sedan är det inte främmande för mig att bo på logement och dela utrymmen med ett gäng andra människor och inte ha någon privat sfär som du har hemma. På så sätt har Lottakåren lagt en bra grund och jag är ganska lugn med att jag klarar utmaningen – hoppas jag! För även om jag känner att jag har koll på läget vet jag inte vad som väntar, så det är spännande.

Förutom praktiska erfarenheter har Lottakårens utbildningar gett gedigna kunskaper i att samarbeta och leda både sig själv och andra, menar Camilla:

– Jag siktar ju på en gruppchefsposition, så där hoppas jag ha nytta av Lottakårens ledarskapskurser. Som lotta får man en bra grund i att ta ansvar både för sig själv och för andra, se till att alla är delaktiga. Det är något man verkligen får med sig från alla kurser, där det ofta är många som är nya. Man lär sig att vara till hjälp, bjuda in och ta ansvar. Det tänker jag att jag tar med mig till värnplikten!

Svenska Lottakårens instagram kommer Camilla återkommande berätta om sin värnplikt.

Lästips:

Text: Eva Jönsson, Copyfabriken