Informatörer sökes till nationell beredskapsutställning för gymnasieungdomar

Är du medlem i en frivillig försvarsorganisation, har intresse för totalförsvarsfrågor och vill möta unga i ämnet krisberedskap och totalförsvar?
Nu söker vi dig som är intresserad av att arbeta som informatör i ett samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) när en beredskapsutställning turnerar runt i landet.

Publicerad 23 november 2023

Under 2022–2024 kommer utställningen ”Rädd eller beredd? Upplev krisen och testa din beredskap – en livsviktig utställning” att besöka utvalda gymnasieskolor i varje region. Under 2024 utökas utställningen och således behövs fler informatörer. 

Syftet är att öka kunskapen om Sveriges och individens beredskap vid kris och krig. Vi frivilliga försvarsorganisationer har en särskild roll inom försvarsupplysning och har därför fått i uppdrag att bemanna utställningen med informatörer. 

Utställningen görs i samarbete mellan MSB, Statens Försvarshistoriska museer och Riksantikvarieämbetet i form av en mobil container. På varje ny plats möter lokala/regionala informatörer upp och bemannar utställningen. Nu rekryterar vi till en särskilt framtagen informatörsutbildning.

Vi söker dig som vill medverka i denna unika satsning och möta en yngre målgrupp i högaktuella och viktiga frågor. Din uppgift är att möta ungdomarna vid besöket och berätta om vad som sker i utställningen, fånga upp reaktioner och frågor, och stimulera till reflektion. Vi välkomnar alla ansökningar, men kommer att prioritera sökande i åldersgruppen 20–40 år. Det viktigaste är att du har intresse av totalförsvarsfrågor, gillar att möta människor, är bra på att lyssna och engagera, samt är en professionell företrädare för uppdragsgivaren.

 Du ska kunna medverka på en utbildning 16-17e mars i Karlstad. Dessutom ska du ha möjlighet att arbeta minst 3-5 dagar under olika tillfällen 2024-2025. Arbetet sker på dagtid varpå det är en fördel om du har ett flexibelt arbete eller kanske studerar. Utvalda informatörer får utbildning samt ersättning för sin medverkan både vid utbildning och dagarna du arbetar som informatör.

Låter det här som något för dig? Du som är medlem i en frivillig försvarsorganisation - skicka in din intresseanmälan direkt, sista ansökningsdag är 31 januari. I februari lämnas besked om du blivit antagen. Är du inte medlem men vill bli det? Läs mer på www.frivilligforsvaret.se

För frågor om uppdraget eller din ansökan, kontakta projektledaren tina.norden[at]civil.se (Tina Nordén).

Hur är det att jobba som informatör i Beredskapsutställningen?

Anna Bergendorff:
– I containern också finns jättestora ”fönster” i form av bildskärmar som visar att det pågår en storm utanför, som ökar i styrka hela tiden. Det är mycket ljud och hög volym. Efteråt samlas man för att prata om upplevelserna och reflekterar om vad man varit med om. Sedan byter grupperna plats. Så vi är alltid två informatörer som jobbar på utställningen, berättar Anna Bergendorff.
Läs hela intervjun med Anna

Nadja Karlsson:
Nadja Karlsson, Valbo lottakår, är en av informatörerna från de frivilliga försvarsorganisationerna som jobbar i utställningen. I Lottapodden nr 162 berättar hon om hur en arbetsdag ser ut och varför hon valde att utbilda sig till informatör.
Lyssna på Lottapodden nr 162