Frivilligorganisationer övade tillsammans

En brittsommarhelg i september sammanstrålade ett antal frivilliga försvarsorganisationer i Stockholm för att gemensamt öva stabsarbete. Deltog gjorde Svenska Lottakåren, Bilkåren, Försvarsutbildarna, Svenska Blå Stjärnan, Frivilliga automobilkåren, Försvarets personaltjänstförbund och Brukshundklubben.

Publicerad 20 september 2023
Två kvinnor tittar på papper som ligger på ett bord
Fotograf:
Maria Ibsén

- Det är superviktigt att öva! Tillsammans ska vi möta både kriser och större fruktade händelser och därför är det väldigt bra att få öva med många olika kompetenser och bygga nätverk. Det skapar trygghet och tillit. Och dessutom har vi haft roligt, säger Daniella Johnsson från Svenska Blå Stjärnan.

Svenska Lottakåren har uppdraget från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och syftet med övningen är att organisationerna ska lära känna varandra bättre och öka sin förmåga att samarbeta i en stab. Under helgen arbetade tre staber med ett scenario i höjd beredskap. Bakom övningen ligger ett gediget förarbete där man bland annat tagit fram en e-kurs i stabsarbete för frivilliga. Det är första gången övningen genomförs skarpt, och förhoppningen är att göra den på fler platser framöver så att fler kan delta. 

- Det är roligt att se så många frivilligorganisationer representerade redan vid första tillfället. Alla har varit engagerade och det finns en stark vilja att samarbeta och lära av varandra. Alla tre staberna hade en brant inlärningskurva och deltagarna har verkligen ökat sina färdigheter att stötta i en stab, säger Cecilia Agri, helgens kurschef.