Kungliga förtjänstmedaljen i guld

Medaljer och årsnålar

Bestämmelser för utmärkelsetecken och årsnålar

Utmärkelsetecken är ett sätt att visa uppskattning för en lottas engagemang och delas ut under högtidliga former. Med årsnålen visar lottan sitt engagemang på ett enkelt sätt i vardagen.

Här hittar du bestämmelser för utmärkelsetecken och årsnålars bärande.

Årsnålar

Tidigare har två andra modeller av årsnålar funnits inom organisationen. Ingen av de tidigare modellerna är upphävda. Det innebär att lottor som innehar äldre modeller har rätt att välja att fortsättningsvis bära äldre modell eller senast fastställd modell.

Första årsnålen instiftades 1938. Den andra årsnålen med rund kula i färg kom 1994 och den senaste årsnålen tillkom 2008.

Årsnålen kostar 80:-/st och beställs i Lottashopen.

5 år
10 år *
20 år **
30 år ***
40 år ****
50 år *****
60 år ******
70 år *******

Bärande

Årsnålarna får bäras såväl på civil klädsel som föreningsdräkt men inte på uniform.

Riksförbundet Sveriges lottakårers utmärkelsetecken

Riksförbundet Sveriges lottakårers förtjänstmedaljer är instiftade 1943.

SLK Kungliga förtjänstmedaljer

Kunglig förtjänstmedalj i guld - SLK GM
Kunglig förtjänstmedalj i silver - SLK SM

SLK GM präglas i förgylld metall och SLK SM i försilvrad metall i åttonde storleken. Medaljens framsida är försedd med HM Konungens bild och frånsidan med lottaorganisationens emblem. Medaljen är försedd med kunglig krona.

SLK GM bäres i blått och gult band
SLK SM bäres i gult och blått band

SLK förtjänstmedaljer

SLK förtjänstmedalj i guld - SLK gm
SLK förtjänstmedalj i silver - SLK sm

SLK gm präglas i förgylld metall och SLK sm i försilvrad metall i åttonde storleken. Medaljens framsida är försedd med lottaorganisationens emblem och frånsidan med inskriptionen: ”Förtjänster om Sveriges Lottaorganisation”.

SLK gm bäres i grått, blått och gult band
SLK sm bäres i grått och blått band

SLK utmärkelse för bidragande till ett säkrare och tryggare samhälle

SLK utmärkelse för bidragande till ett säkrare och tryggare samhälle kan i särskilda fall tilldelas lotta, som vid ett enstaka tillfälle gjort mycket stor och berömlig punktinsats och då lottan inte uppnår kriterier för erhållande av medalj. Sådan insats kan exempelvis vara mycket uppoffrande arbete vid extraordinär händelse. Utmärkelsen kan tilldelas vid fler än ett tillfälle, då i form av ett nytt diplom.

Utmärkelsetecken som inte längre utdelas

SLK förtjänsttecken i brons (utgick 1975)
Hederssköld i guld (utgick 2001)
Hederssköld i silver (utgick 2001)
Hedersplakett i guld SLK HG (utgick 2007)
Hedersplakett i silver SLK HS (utgick 2007)
Hedersplakett i brons SLK HB (utgick 1980)

Bärande av utmärkelsetecken

SLK medaljer utdelas fästade vid ett slätt band. På så sätt bärs medalj på lottadräkt eller uniform.

Medaljer bärs som regel till högtidsdräkt i originalstorlek eller miniatyr. I övriga fall bärs skena överklädd med medaljens/medaljernas band (släpspänne).

Vid arrangemang anordnat av SLK instans får SLK medaljer bäras till daglig dräkt enligt rikslottachefs eller kårchefs bestämmande.

Vid bärande av SLK medaljer bärs den högsta tilldelade valören inom respektive grupp. När SLK SM tilldelats bärs sålunda fortfarande SLK gm liksom om SLK GM tilldelats.

Har man flera utmärkelsetecken gäller som allmän regel att de bärs i följande ordning med början längst till höger, alltså närmast knappraden:

  • av Kungl Maj:t eller regeringen utdelade medaljer
  • förtjänstmedaljer.

Dessa indelas i grupper. Vid bärande av medaljer eller släpspänne/medaljskena bärs den högsta tilldelade valören inom respektive grupp. Medalj som på framsidan är försedd med konungens bild och försedd med kunglig krona bär till höger om andra medaljer i guld respektive silver. Olika medaljer, men av samma metall och storlek och inom samma grupp, placeras efter den ordning medaljerna erhållits, dock den egna organisationens medalj längst till höger.

På släpspänne/medaljskena bärs medaljband i överensstämmelse med vad som gäller för bärande av medalj.

Medaljer/släpspänne bärs endast på föreningsdräkt/föreningsklänning eller uniform på vänstra sidan av bröstet. Medaljer/släpspännen bärs inte på fältuniform.

På civil klädsel bär kvinna medalj i bandrosett. Det gäller vare sig medaljerna bärs i originalstorlek eller miniatyr.

Utländska utmärkelsetecken se klädselbestämmelser. För fullständiga instruktioner kring Svenska Lottakårens utmärkelsetecken inklusive ansökan, se dokument nedan.

Medaljskena finns att beställa från Lottashopen, www.lottashopen.se.

SLK utmärkelse för bidragande till ett säkrare och tryggare samhälle bärs på föreningsdräkt på vänstra sidan av bröstet under eventuellt släpspänne/medaljskena och på civil klädsel. SLK utmärkelse för bidragande till ett säkrare och tryggare samhälle bärs inte på uniform.

Bestämmelser för Svenska lottakårens utmärkelsetecken och årsnålar

Ladda ner (165.74 KB)

Lottashopen

Visa att du är #stoltlotta genom att bära våra profilkläder. Du blir snyggast i stan garanterat.

I Lottashopen hittar du kläder och prylar med vår hashtag #lottakåren eller emblem. Här hittar du också pins och tillbehör till medaljer.

Handla i Lottashopen
Kvinna med grön tröja märkt #Lottakåren