178 - Kvinnorna i Ukraina förtjänar vårt stöd

23 november 2023
Mariia Kozubska

Sexuellt våld mot kvinnor ökar i krig och konflikter. Så även i Ukraina. Det handlar om våldtäkter men även andra typer av sexuellt våld. Det skapar trauman och även om myndigheterna har agerat snabbt för att dokumentera så visar erfarenheter från andra krig att det kan ta lång tid innan kvinnor vågar söka rättvisa. Mariia Kozubska jobbar på Kvinna till Kvinna och berättar om kvinnors vardag under kriget och hur ett starkt civilsamhälle har ställt om för att möta de behov som kriget skapar. Samtalet är på engelska.

Lästips: