Höganäs-Jonstorps lottakår

Civil Stabsassistent för Länsstyrelsen i Skåne

Vad gör du i händelse av kris? Är du osäker? Vill du engagera dig men vet inte hur?
Publicerad

Vill du veta mer så lyssna in på den digitala informationsträffen för Civila Stabsassistenter för Länsstyrelsen Skåne den 25 oktober kl 19-20.


Mer information och anmälan finner du på länken https://www.svenskalottakaren.se/stabsassistenter-sokes-till-lansstyrel…