Gotlands lottakår

Visbydagen 2023

Lördagen 30 september var årets Visbydag, som även innebar slutet på beredskapsveckan. Gotlands lottakår var på plats och bland annat informerade om beredskap. Den här gången fick besökarna en liten utmaning av oss.
Publicerad
Susanne från Röda korset testar att tända eld med tändstål

Årets Visbydag gick av stapeln lördagen 30 september. Gotlands lottakår, flera andra frivilligorganisationer samt Starkare Gotland (frivilligorganisationernas gemensamma projektgrupp) var på plats utanför Österport även den här gången. Beredskapsveckan avslutades i vanlig ordning med Visbydagen så vi passade på att informera om beredskap, vår verksamhet och kommande kurser och utbildningar.

Den här gången hade vi en liten utmaning för besökarna: att med tändstål tända ett spritkök och på det koka vatten. De som lyckades fick en vikmugg av Starkare Gotland och möjlighet att i vårt tält röra ihop sitt kaffe eller te. Flera av de som testade hade införskaffat trangiakök men ännu inte använt det, ännu mindre försökt tända med tändstål. Det var inte lätt alla gånger, men glädjen var stor när man efter flera försök fick se en liten, liten blå låga tändas. Med det hoppas vi att tröskeln för att använda sitt trangiakök är sänkt. En iakttagelse var att det oftast var männen i hushållen som tidigare använt trangiakök, men nu fick alltså fler kvinnor och ungdomar möjlighet att testa.

Tillsammans med Starkare Gotland delade vi ut cirka 50 vikmuggar till dem som klarade utmaningen. Enligt FRO-Janne hade vi gemensamt ca 2000 besökare vilket var färre än förra året. Flera var intresserade av vår basutbildning och Sköt dig själv-kursen i november, så förhoppningsvis gör de slag i saken. Ett stort tack till lottorna som gjorde det möjligt för oss att representera vår lottakår under Visbydagen.