Göteborgs lottakår

För företag och föreningar

På uppdrag av MSB utbildar vi allmänheten i Civil beredskap och Informationssäkerhet
Publicerad

Säkerställ att personalen eller medlemmarna vet vad som gäller i och kan klara en krissituation under 7 dagar.

Öka individernas insikt och förmåga att "se igenom" vilseledande information och påverkansoperationer.

Kontakta Göteborgs kårchef Sally.Silfveroxel[at]svenskalottakaren.se för mer information om de tre olika utbildningarna/workshops och en diskussion om möjligheterna att genomföra dessa gratis för er.