Göteborgs lottakår

Informationsmöte via Zoom.

till
infomöte

Ett kortare digitalt informationsmöte där du får övergripande information om vår organisation, vilka uppdrag vi har och hur ett medlemskap hos oss kan se ut. 

Det här mötet är speciellt för dig som är helt ny lotta, så att du kan börja fundera över hur just du vill engagera dig. Men även för dig som bara är lite allmänt intresserad av vad vi i Svenska Lottakåren gör.

Mötethttps://www.svenskalottakaren.se/admin/reports-corps tar en timme. Du kan sedan anmäla dig till kursen Lottakunskap och får där en fördjupad utbildning.

Anmälan görs senast onsdagen den 1 december till kårens mailadress: goteborg[at]svenskalottakaren.se.