Vaccinationsvärdar

Gör skillnad i fredstida kriser eller civila försvaret

När en kris drabbar vårt samhälle behöver myndigheterna stöd av frivilliga resurser. Du kan göra skillnad genom att utbilda dig och teckna avtal med en civil myndighet, en överenskommelse med Svenska Lottakårens Stabspool eller ett avtal med en Frivillig resursgrupp i din kommun. Efter utbildning står du till förfogande när samhället behöver din kompetens.

Det finns flera sätt att engagera sig i samhället. Som lotta kan du dels stödja din kommun genom samarbeten din kår har men även i den Frivilliga resursgruppen.

Svenska Lottakåren rekryterar frivilliga som stabsstöd till nationella myndigheter och länsstyrelser. Du utbildar dig för att teckna ett avtal eller en överenskommelse med myndigheten alternativt tecknar du en överenskommelse med Svenska Lottakårens Stabspool.

Tanja gör skillnad för det civila försvaret

"Jag är lotta för att jag vill hjälpa till om samhället behöver hjälp. Man träffar många trevliga människor och man utvecklas och lär sig nya saker. 

Jag valde stabslotta för att jag tycker det är intressant och varierande, man kan hamna på olika platser med helt olika funktioner."

Kvinna i reflexväst med korsade armar

Befattningar i civila myndigheter

Med ett avtal eller överenskommelse med en civil myndighet alternativt en överenskommelse med Stabspoolen stödjer du det civila försvaret och samhällets krisberedskap.

Frivillig resursgrupp

Frivilliga resursgruppen är ett koncept för att samla frivilliga försvarsorganisationernas kompetenser på lokal nivå.

FRG finns till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov kallas in av kommunen vid en kris.

När du blir medlem i en FRG måste du gå en grundutbildning som omfattar 36 timmar. I den utbildas du i första hjälpen, hjärt- och lungräddning, att möta människor i kris, att organisera spontanfrivilliga samt i förebyggande brandskyddskunskap.

Efter genomförd utbildning skrivs oftast avtal mellan dig och kommunen. Detta kan dock variera mellan kommunerna. FRG finns inte i alla kommuner än.

Läs mer på Civilförsvarsförbundet

Preview image for the video "Du kan också bidra. Vi finns i hela landet.".